23, ఫిబ్రవరి 2013, శనివారం

వాల్ హ్యంగింగ్

కావలసిన వస్తువులు 


క్రాఫ్ట్ పేపర్

సూది, దారం

చిన్న అట్ట ముక్క


తయారు చేయువిధానము :
(గమనిక:
స్టార్స్ ను తయారు చెసేవిధానమును మీరు నా బ్లాగులో 3డి పేపర్ స్టార్ వీడియోలో చూడొచ్చు. )

తయారు చేయువిధానమును ఈ క్రింద వీడియోలో చూడండి


దీని పై గల మీ అమూల్యమైన సలహాలను, సూచనలను క్రింద వాఖ్యలలో ఇవ్వగలరు అని భావిస్తున్నను.

1 వ్యాఖ్య:

కిడ్స్ బేసిక్ బాడీ డ్రాఫ్ట్

కిడ్స్ బేసిక్ బాడీ డ్రాఫ్ట్  పిలల్ల కి మార్కెట్ లో రకరకాల ఫ్రాక్స్ దొరుకుతున్నాయి. రెడీ మేడ్స్ అందరికి ఫిట్ అవకపోవచ్చు. ఎంత దొరికిన మనము...